en

Hi-Tech Development Zones

Nanjing High-Tech Zone (Jiangbei New Area)​

Covering an area of 386.25 square kilometers, Nanjing High-Tech Zone (Jiangbei New Zone) is among […]

Nanjing Xingang Hi-Tech Industrial Park

Nanjing Xingang High-Tech Industrial Park is a national high-tech industrial park. With a planned area […]

Nanjing High-Tech Zone (High-Tech Park of JNDZ)

High-Tech Park of JNDZ is a national high-tech industrial development zone, which covers a total […]

Jiangsu Chi-Lin High-Tech Industrial Development Zone

Covering a planned area of 46.15 square kilometers, Jiangsu Chi-Lin High-Tech Industrial Development Zone is […]

Jiangsu Gaochun High-Tech Industrial Development Zone

Encompassing a planned core area of 5.57 square kilometers, Jiangsu Gaochun High-Tech Industrial Development Zone […]

Nanjing Baixia High-Tech Zone

Nanjing Baixia High-Tech Zone is the first provincial high-tech zone in the city proper of […]

Jiangsu Nanjing Xuzhuang Hi-Tech Industrial Development Zone

With a planned area of 5.87 square kilometers, Jiangsu Nanjing Xuzhuang Hi-Tech Industrial Development Zone […]

Nanjing Gulou High-tech Industrial Development Zone

Nanjing Gulou High-tech Industrial Development Zone covers a total area of about 9.96 square kilometers […]

Nanjing Jianye High-Tech Zone

With a planned area of 10.0907 square kilometers, Nanjing Jianye High-Tech Zone is the largest […]

Nanjing Yuhuatai Hi-Tech Zone

Covering a planned area of 12 square kilometers, Nanjing Yuhuatai Hi-Tech Zone is among the […]

Nanjing Qixia High-Tech Zone

Nanjing Qixia High-Tech Zone covers a total area of 5.35 square kilometers. With a focus […]

Nanjing Jiangning High-Tech Industrial Development Zone

Nanjing Jiangning High-Tech Industrial Development Zone integrates the functionality of industrial development zone, education, and […]